Услуги

Услуги


pano_170x113

Услугите на Бизнес Брокерска Група “Фокс Истейтс България” покриват цялостния аспект от операции в областта на проектирането, строителството, цялостно обслужване и реализация на инвестиционни проекти.

Нашите Екипи обслужват клиентите на всеки етап от инвестиционния процес, като ги представляваме при покупка, продажба, финансиране, както и осигуряване на стратегическо планиране и проучване, анализ на пазара, наред с други консултантски дейности.

“Фокс Истейтс България” има успешно сътрудничество с държавни органи, строителни фирми, браншови сдружения, министерства и банки.

В процеса на това сътрудничество залагаме на уменията на специалисти от различни области, част от Бизнес Брокерската Група и Регионалните офиси.

Анализ и пазарна оценка

“Фокс Истейтс България” предлага на инвеститорите цялостно консултиране, проучване на пазара, подготовка, подпомагане и реализация на инвестиционни проекти, свързани с производство, индустрия, строителство, логистика и туризъм.

Анализът с подробното проучване на пазара включва различни маркетингови инструменти. Ние използваме иновативни аналитични методи в процеса на маркетинга и рекламата, за постигане на ефективност на всеки етап до реализиране на инвестиционния проект.

Финансовият Аналитичен Екип на “Фокс Истейтс България” ще Ви предложи пазарна оценка спрямо всеки конкретен инвестиционен проект. Нашите експерти ще изготвят обективна пазарна оценка, за да се постигне оптимален резултат при реализирането на проекта.

За услугите, предлагани от Бизнес Брокерска Група “Фокс Истейтс България”, както и за дейността ни в областта на Недвижимите Имоти моля, да се свържете с нас.

Нашите услуги са:

Анализ и Пазарна оценка

Процес, който дава ясни параметри на това, което можем да постигнем. Екип от Маркетолози и Финансови Анализатори правят всички проучвания, изготвят анализ и конкретни предложения към отделен имот и/или Проект.

Стратегическо планиране и корпоративна сигурност

На база на анализите се изготвя стратегия за изпълнение, която включва Маркетинг, Финансиране и допълнителни услуги по реализацията на сделка и/или Проект. Екипът на Отдел „Корпоративна сигурност“ осигурява възможност за ефективна и консолидирана работа на Бизнес Групата и нейните Клиенти и Партньори.

Изпълнение на Инвестиционни Проекти и сделки с Недвижими Имоти

Компанията работи активно и успешно в тази сфера вече 7-ма година.

Иновативен маркетинг

Работим с най-популярните Български медии, както онлайн така и офлайн.
Рекламните Стратегии се реализират на различни платформи, като зависят от типа на проекта, който обслужваме.

  • Популярност в Бизнес средите, чрез качествени статии публикувани, които се изготвят в маркетинговия процес, до интервюта с участници в проекта, инвеститори и всички успешни Маркетингови и рекламни инструменти.
  • Популяризиране в социалните мрежи LinkedIN и Facebook.
  • Online reputation management и SEO.
  • Crowd Sourcing.